Členský príspevok

Členský príspevok uhraďte bankovým prevodom na číslo účtu SK85 0900 0000 0050 3840 1961.

Ako konštantý symbol uveďte 0308 a ako variabilný symbol zadajte vaše rodné číslo bez lomky.

Do správy pre prijímateľa napíšte vaše priezvisko a meno, resp. ak uhrádzate aj členské pre SADS, tak priezvisko a meno a slovíčko SADS.

 • X-SHOT 2023
 • 30
 • Základný členský príspevok

 • X-SHOT + SADS 2023
 • 45
 • Pre tých, čo sú
  členom aj v SADS.

Prepnúť jazyk

  Najbližšie udalosti

  Nothing from 27.09.2023 to 27.12.2023.

  Košík