Všetky články od: Tomáš Ollé

od v Oznamy

2% dane z príjmu

Vážení členovia ŠSK X-Shot! S radosťou Vám oznamujeme, že klub od dnešného dňa je poberateľom 2% dane z príjmu. Vám, ako členom klubu (ako aj iným osobám) toto poukazovanie 2% dane neurobí žiadnu finančnú záťaž, avšak vo veľkej miere pomôže klubu v ďalšom rozvoji. Vyplnenie tlačiva trvá približne 2 minúty – samozrejme ak to bude […]

od v Oznamy

Výška členského príspevku od roku 2024

Vážení členovia klubu! Na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia zo dňa 4.3.2023 Vás informujeme, že základný členský príspevok na rok 2024 bol stanovený na 60 EUR, ktorý je splatný k 29.2.2024. Žiadame členov, aby členské platili až po 1.1.2024 a akceptovali, príp. dodržali dátum splatnosti. Ďakujeme. Výbor klubu

Prepnúť jazyk

  Najbližšie udalosti
  02.03.2024
  • Valné zhromaždenie 2024
   Espresso Club, Rábska 2, 946 03 Kolárovo, Slovakia

  Košík