Všetky články od: Tomáš Ollé

od v Oznamy 0 komentárov

Náš projekt bol úspešný!

Vážení členovia klubu, strelci! S radosťou Vám oznamujeme, že náš klub získal od Fondu na podporu športu grant vo výške 1.039.333,36€ na výstavbu strelnice. Začína sa obdobie výstavby. Dúfame, že do roka a do dňa môžeme využívať jednu z najmodernejších strelníc na Slovensku. Vedenie klubu ďakuje za podporu všetkým, ktorí sa podielali alebo podporovali tento […]

od v Oznamy

2% dane z príjmu

Vážení členovia ŠSK X-Shot! S radosťou Vám oznamujeme, že klub od dnešného dňa je poberateľom 2% dane z príjmu. Vám, ako členom klubu (ako aj iným osobám) toto poukazovanie 2% dane neurobí žiadnu finančnú záťaž, avšak vo veľkej miere pomôže klubu v ďalšom rozvoji. Vyplnenie tlačiva trvá približne 2 minúty – samozrejme ak to bude […]

od v Oznamy

Výška členského príspevku od roku 2024

Vážení členovia klubu! Na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia zo dňa 4.3.2023 Vás informujeme, že základný členský príspevok na rok 2024 bol stanovený na 60 EUR, ktorý je splatný k 29.2.2024. Žiadame členov, aby členské platili až po 1.1.2024 a akceptovali, príp. dodržali dátum splatnosti. Ďakujeme. Výbor klubu

Prepnúť jazyk

  Najbližšie udalosti
  13.07.2024
  • Rodinný deň
   Strelnica Hubert, 925 71 Trnovec nad Váhom, Slovakia

  Košík