2% dane z príjmu

Klub od 1. januára 2024  je poberateľom 2% dane z príjmu. Vám, ako členom klubu (ako aj iným osobám) toto poukazovanie 2% dane neurobí žiadnu finančnú záťaž, avšak vo veľkej miere pomôže klubu v ďalšom rozvoji. Vyplnenie tlačiva trvá približne 2 minúty – samozrejme ak to bude žiadané – hospodár klubu s tým vždy pomôže. Kontakt na hospodára: hospodar@x-shot.sk.

Údaje klubu:

Športový strelecký klub X-SHOT
Malodunajská 10
94603 Kolárovo
info@x-shot.sk

SK85 0900 0000 0050 3840 1961
Reg.: MV SR č. WS/1-900/90-39938

IČO: 42 210 615

Vzory tlačív nájdete na tomto linku.

Prepnúť jazyk

  Najbližšie udalosti
  13.07.2024
  • Rodinný deň
   Strelnica Hubert, 925 71 Trnovec nad Váhom, Slovakia

  Košík