Sportovy strelecky klub Športový strelecký klub

Kolarovo

Novinky

Nadchádzajúce udalosti - Következö események

 Nadchádzajúce udalosti - Következö események

Strelecká súťaž Trap klubu X-Shot Kolárovo - Open 22.04.2017 Zemné

Všeobecné ustanovenia:
Vyhlasovateľ: Športový strelecký klub X-Shot Kolárovo
Organizátor: Športový strelecký klub X-Shot Kolárovo
Riaditeľ súťaže: Ing.Izsák Attila
Hlavný rozhodca: Forró Július, rozhodca športovej streľby
Rozhodcovia : Molnár Zsolt,Ildikó Terényiová,Marosi Štefan
Dátum konania: 22.apríla 2017 (sobota)
Miesto konania: Broková strelnica Zemné
Prezentácia: Od 8,30 hod. do 9,00 hod.
Štartovné: 3,50 € za položku (15 terčov) Trap - súťaž min. 4 položky

Technické ustanovenia brokovej súťaže:
Účasť na súťaži: Súťaže sa môže zúčastniť každý držiteľ brokovej zbrane
Zbrane a strelivo: Vlastné. Strelivo bude možné zakúpiť aj na mieste.
Terče: Asfaltové terče 110 mm
Hodnotenie: Prví traja pretekári získajú diplom , pohár a vecné dary. Maximálny počet dosiahnuteľných bodov – 60
Počet rán: 4x15 trap - podmienka hodnotenia súťaže 
Priebeh súťaže: 4x15 - po dosiahnutí max.bodov rozstrel
Strelivo: max. 2,5mm broky a 28g

Občerstvenie :
guláš + chlieb 2,50 eur
Upozornenie: Všetci účastníci súťaže sú povinní používať chrániče sluchu a zraku. 
Časový rozpis: Prezentácia: 08,30 – 09,00
Otvorenie: 09,00 – 09,15
Súťaž: 09,15 – 15,30
Spracovanie výsledkov 15,30 – 16:00
Vyhlásenie výsledkov 16,00 - 16,15

Informácie: Ing.Izsák Attila 0907 779499


Dovoľujeme si touto cestou pozvať na pretek všetkých priaznivcov športovej streľby z uvedených zbraní.

Tešíme sa na Vašu účasť
Za organizačný výbor

Ing.Izsák Attila
tajomník a riaditeľ preteku

Valné zhromaždenie 2017 közgyülés

 

Ako to už býva zvykom, tohtoročné valné zhromaždenie klubu sa konalo v budove MsKS v Kolárove dňa 19.2.2017. Počas prednášky predsedníctva klubu, členovia boli oboznámený s plánmy na rok 2017 a získali prehľad o činnostiach aj o hospodárení klubu. Dôležitou súčasťou stretnutia boli aj voľby do predsedníctva /ostáva nezmenený/ a odmeňovanie aktívnych členov, ktorí na jednotlivých streleckých sútažiach reprezentovali náš klub alebo inak prispievali k jeho fungovaniu.

Ahogy lenni szokot, az idei közgyülés is a gútai müvelödési központban került megrendezésre február 19-én, ahol a vezetöség ismertette klubunk ez évre vonatkozó terveit a tagoknak, akik betekinthetést nyerhettek többek közt még a klub gazdálkodásába is és egyéb más hasznos információkhoz juthattak. A gyülés legföbb pontjai a vezetöség újraválasztása és azon klubtagok kitüntetése volt, akik aktívan képviselték versenyeken az X-Shot csapatát vagy másmilyen módon segítették a klub müködését.     

Prečítať celý článok